ics-xp-k200l-thermikos-ektipotis-usb-ethernet-m-05-1000x1000w